News

17 Oktober, 2011

Micropos visade upp RayPilot® på Elekta Users Meeting i Miami Beach

11 Oktober, 2011

Micropos deltog med RayPilot® på symposiet ”Hypofractionation 2011” i Miami Beach

10 Oktober, 2011

RayPilot® på MedPhys 2011 kongressen i Wien

21 September, 2011

Artikel i Aftonbladet Hälsa publicerad om RayPilot® användning på Karolinska Universitetssjukhuset

25 Augusti, 2011

Delårsrapport Micropos Medical AB (publ), Januari – juni 2011

1 Augusti, 2011

RayPilot® visas för första gången på världens största kongress för fysiker inom strålbehandling i Vancouver

8 Juli, 2011

Micropos tecknar distributörsavtal med Radius i Italien

Search the website

×