News

2 December, 2011

RayPilot® exhibited by Radius at the AIRO congress in Italy

2 December, 2011

Radius visade upp RayPilot® på AIRO kongressen i Italien

November 29, 2011

Article about Micropos published in Nordic Life Science Review

29 November, 2011

Artikel om Micropos publicerad i Nordic Life Science Review

November 21, 2011

RayPilot® transmitter granted European design patent

21 November, 2011

RayPilot® sändare beviljas Europeiskt designskydd

31 oktober, 2011

Micropos grundare Bengt Rosengren i Göteborgs-Posten

October 24, 2011

RayPilot® installed at the Aarhus University Hospital

24 Oktober, 2011

RayPilot® installeras på Århus Universitetssjukhus, första leverans av RayPilot® sändare är genomförd

Search the website

×