News

22 April, 2010

Kallelse till Årsstämma i Micropos Medical AB (publ) den 20 Maj 2010.

5 Februari, 2010

Första utvärdering av Micropos RayPilot® på Radiumhospitalet i Oslo publiceras i Storbritannien.

14 Januari, 2010

Micropos Medical tecknar intentionsavtal med tysk distributör

January 11, 2010

Micropos RayPilot® transmitter ready for serial production

11 Januari, 2010

Micropos RayPilot® sändare färdig för serieproduktion

Search the website

×