News

8 December, 2010

Vetenskaplig poster från användning av den prisbelönta RayPilot® tekniken på prostatacancerpatienter publicerades på Medicinska Riksstämman (Läkarstämman)

26 November, 2010

Micropos grundare tilldelas Athenapriset för RayPilot® systemet för ökad precision vid strålbehandling av cancer.

22 November, 2010

Micropos intensifierar marknadsaktiviteterna i Europa för RayPilot® systemet för förbättrad strålbehandling av prostatacancer.

18 November, 2010

Micropos Medical: Kvartalsredogörelse Micropos Medical AB (publ)

11 November, 2010

Micropos Medical inbjöds till Elektas användarmöte i USA samt deltog på världens största strålbehandlingsmässa.

6-7 Oktober, 2010

Forskningsarbete runt Micropos RayPilot® system presenteras på Medicinteknikdagarna i Umeå.

13 September, 2010

Micropos Medical visar upp RayPilot® systemet för ökad precision vid prostata-cancerbehandling på ESTRO i Barcelona.

31 Augusti, 2010

Delårsrapport Micropos Medical AB (publ) Januari-juni 2010

June 3-5, 2010

Micropos German distributor Additec exhibits the RayPilot® system at the DEGRO meeting in Magdeburg

May 19-21, 2010

The RayPilot® system is exhibited at the SFRO-meeting in Bordeaux by the French distributor QualiFormeD

Search the website

×