17 Oktober, 2012

Memorandum och Nulägesrapport finns att ladda ner

Nu finns Memorandum och en aktuell Nulägesrapport att ladda ner inför den pågående nyemissionen.

Memorandum 2012

Nulägesrapport 2012

Search the website

×