11 November, 2010

MICROPOS MEDICAL INBJÖDS TILL ELEKTAS ANVÄNDARMÖTE I USA SAMT DELTOG PÅ VÄRLDENS STÖRSTA STRÅLBEHANDLINGSMÄSSA.

Micropos Medical har under de senaste två veckorna deltagit med RayPilot® systemet för ökad precision vid strålbehandling av prostatacancer på Elektas användarmöte och ASTRO i San Diego, USA.

Micropos deltog för femte året i rad på världens största strålbehandlingsmässa ASTRO som i år lockade cirka 11 000 deltagare till San Diego i USA. På mässan kunde Micropos för första gången i USA berätta om den kliniska användningen av RayPilot® systemet på prostatacancerpatienter som påbörjats på ett svenskt universitetssjukhus.

I samband med ASTRO höll Elekta, ett av de världsledande radioterapiföretagen, ett användarmöte ”The 19th Annual Radiation Oncology Users Meeting”. För andra året i rad hade Micropos inbjudits av Elekta som utställare av RayPilot® systemet som anses komplettera deras produkter och tillföra en service till deras kundkrets.

– Det var en mycket lyckad mässa där vi träffade befintliga användare av systemet, potentiella kunder från hela världen samt hade bra diskussioner med möjliga framtida samarbetspartners säger VD, Tomas Gustafsson.

Micropos hade under mässdagarna många besökare i montern. Det var den största som bolaget haft hittills och den bemannades med 7 personer inklusive styrelseordförande och en styrelseledamot.

– Vi har under året utökat vår marknadsnärvaro med större montrar på de stora internationella strålbehandlings-mässorna samt ökat på aktiviteten på de lokala europeiska marknaderna tillsammans med våra distributörer vilket tydligt visar vår ambition att växa och verka internationellt med våra produkter säger VD, Tomas Gustafsson.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-772 80 99, 070-583 08 55

Om Micropos Medical AB (publ):
Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Search the website

×